Teret kapott a ferences történész Segesden

A Somogy megyei Segesden közterületet neveztek el a település 2004-ben elhunyt nagy szülöttjéről, Bozsóky Gerő ferences szerzetesről, születésének 90. évfordulója alkalmából, és egy másik ferences szerzetest, a szintén segesdi születésű Kovács Bánkot, a rend korábbi provinciálisát pedig díszpolgárrá avatták december 16-án.

A középkorban országos jelentőségű város volt Segesd. IV. Béla a tatárjárást követő években innen irányította az ország újjáépítését, vagyis a segesdiek büszkén vallják tudós történész krónikásukkal, Bozsóky Gerővel egyetemben, hogy a mai kétezer lelkes falu valamikor az ország fővárosa volt. A régészek is megerősítik ezt a feltevést, hiszen nem mindennapi dolog, hogy egy településnek hat temploma is volt hajdanán. Ma kettő látható ebből, az ősi ferences kolostor mellett emelkedő plébániatemplom és a falu másik részén a mára szépen rendbe hozott Fájdalmas Anya–kegykápolna, amely fontos búcsújáróhelye Somogynak.

Az ünnepi megemlékezés a ferences templomban szentmisével kezdődött. Magyar Gergely, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány provinciálisa szentbeszédében köszönetet mondott a segesdieknek, hogy az itteni családok gyermekei közül számosan a ferences hivatást választottak. A templomban Mohr Tamás háziorvos és alpolgármester leplezte le Bozsoky Gerő emléktábláját, majd a kegykápolna melletti közterület új elnevezését jelző táblát Péntek László polgármester avatta fel.

A IV. Béla király nevét viselő segesdi iskolában folytatódott az ünnepség. A település új díszpolgára, Kovács Bánk atya egészségi okokból személyesen nem lehetett jelen, beszédét azonban, melyben gyermekkora segesdi mindennapjait, az akkori ferences atyák alakját és a háborús éveket elevenítette fel, felolvasták. Magyar Kálmán régész, aki a középkori Segesd tudós kutatója és Marics József berzencei plébános, egyházi író Bozsóky Gerő életútját, szakmai és emberi kvalitásait méltatta, aki a Sorbonne-on tanult, és élete nagy részét párizsi emigrációban töltötte.

A ferences történész életműve igen szerteágazó. Segesd, illetve Somogy középkori történetét, annak ferences vonatkozásait, a magyarság kereszténységre térésének folyamatát, Árpád-házi Szent Erzsébet francia kultuszát, a Szent István király által alapított jeruzsálemi zarándokház történetét, a keresztes háborúk és a jeruzsálemi keresztény királyság korát, de a kommunista időszak magyar egyháztörténetét, illetve a francia egyház–állam viszonyt szintén kiválóan ismerte, e témákból igen sok publikációja látott napvilágot.

Ferences Sajtóközpont/Magyar Kurír

andre névjegye

blog.hu/user/869474 blog.hu/user/870746 http://blogger.hu/user/170038 https://www.blogger.com/profile/04913511731763672942 https://plus.google.com/116812610149169792129 https://twitter.com/andrelowoa https://twitter.com/andre_lowoa
Kategória: Somogy | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.